De 7 stappen van SAM

Maak kennis met wat het begin zal zijn van je eigen vreugdevol en harmonieus leven.
Leer jezelf beter kennen door te houden van jezelf en alles wat er in je leeft. Kom thuis in jezelf, door heel eenvoudig open te staan voor jezelf. Zelfaanvaarding brengt je tot liefde voor jouw Eigenheid.

Zowel in de SAM opleiding als in het SAM boek, passen we de 7 stappen van de SAM toe door expressief en emotioneel te schrijven en te kleuren op een vrije kinderlijke manier. Hierdoor worden er nieuwe bedradingen aangemaakt in onze hersenen. Er ontstaat evenwicht in onze hersenen en in ons lichaam. We worden intelligenter en creatiever. Onze hersenen (hoofd) en ons gevoel (hart) gaan samenwerken. Zodoende ervaren we geluk en gezondheid en kunnen we meer genieten van het leven zoals het nu is.

Je zal duidelijk ervaren dat alles wat je overkomt een bedoeling heeft. Je wordt je ervan bewust dat zowel het ‘negatieve’ als het ‘positieve’ goed is voor je leven en voor je groei als mens. Je leert pijn, angst en andere emoties begrijpen.

Kortom: SAM verhoogt je geluksgevoel!

Stap 1: Kleuren en schrijven van je eigen emoties

In stap 1 ga je jouw emoties uitschrijven en uitkleuren. Je schrijft uit wat je voelt, wat je wil zeggen, wat je allemaal beu bent, en zo meer. Tijdens dit schrijven neem je willekeurig een kleur en kleur je de emotie uit. Door het gelijktijdig schrijven en kleuren stopt ons denken. Alle spanningen en angsten vallen dan ongemerkt van ons af. Hierdoor scheppen we ruimte om te voelen wat er in ons omgaat. We gaan openstaan om onszelf te begrijpen en worden ook zelfbewuster.

Uit datgene wat je hebt uitgeschreven en uitgekleurd halen we overtuigingen en negatieve programmaties.. Zo komen we bij stap 2.

Stap 2: Bewust worden, benoemen van je emoties en frustraties

In stap 2 herlezen we je teksten en bekijken we je kleurbladen en gaan na wat er allemaal in jou werd losgemaakt. Kijk en benoem je emoties. Je erkent ze als onbegrip, schaamte, jaloersheid, onmacht, afwijzing, teleurstelling, misbruik, en vele anderen. Deze emoties bezorgen je stress en laten je leven vanuit angst en twijfel. Het is de bedoeling dat jij je bewust maakt van wat er in je leven gebeurt, hoe jij leerde wat liefde is. Deze bewustwording geeft ons de kracht om die kringloop van negatieve gedachten stop te zetten.

Vanuit de bewustwording kunnen we verder groeien in stap 3.

Stap 3: Inzicht, hier ontdek je hoe jij geleerd hebt wat liefde is

Wel, we hebben nu onze emoties uitgeschreven en uitgekleurd en zijn ons bewust geworden van de emoties in ons leven, overtuigingen en negatieve patronen.

In stap 3 gaan we in de diepte van je zijn kijken vanwaar deze overtuigingen komen, wanneer ze zijn ontstaan. We gaan dus naar de bron en oorzaak van het probleem. Hierdoor scheppen we duidelijkheid, en krijgen we inzicht in het probleem. Je krijgt inzicht in alles wat je leerde en wat je werd ontnomen. Dit inzicht zorgt ervoor dat we begrip krijgen voor het probleem. We begrijpen hoe het is ontstaan, en waarom we het hebben gecreëerd. Dit begrip is de sleutel tot stap 4.

Stap 4: Vergeven, jezelf en de anderen je innerlijke kracht ontdekken

In stap 4 gaan we alles wat aan je vastkleeft losweken via de vergeving. Vergeven geeft innerlijke ruimte om helder te voelen en te denken.

Door te vergeven doe je afstand van schuld en kom je in je eigen kracht.

Vergeving ruimt het verleden op, laat pijn los en geeft je de kans telkens weer je dag te plukken.

Het belangrijkste bij deze stap is : jezelf vergeven. Het voelt aan als een bevrijding, waardoor je automatisch bij de volgende stap terechtkomt.

Stap 5: Dankbaar zijn voor wat er in je leven gebeurt geeft vreugde

In stap 5 beland, voel je al de dankbaarheid. Alles in het leven heeft een bedoeling en een doel. Wees ervan overtuigd dat alles wat er gebeurt goed is. Als ziel heb jij gekozen voor je omgeving om precies datgene te leren wat er jou in je leven wordt voorgeschoteld.

Na de vergeving zal je dankbaarheid kunnen tonen aan diegene die je heeft pijn gedaan, en vooral aan jezelf. Door je dankbaarheid ga je de diepere zin van het leven beseffen en ga je merken hoe mooi het leven in werkelijkheid is. Je vergroot je bewustzijn. Je creëert een overvloed aan liefde, vreugde, welbevinden, gezondheid, energie, creativiteit, evenwicht, genot, …en veel meer.

Stap 6: Affirmatie, we brengen ons naar een staat van gelukzaligheid

In stap 6 gaan we affirmeren. Je gedachten bepalen immers je leven. Nu is het tijd om oude negatieve gedachten om te buigen naar hun gezonde positieve tegenpool, namelijk: liefde is nu voor mij … De gedachte creëert en door te affirmeren schep je jouw eigen werkelijkheid.

We gaan deze positieve gedachten, overtuigingen energetisch uitzaaien rondom ons, waardoor niet alleen jijzelf, maar ook je omgeving zal veranderen.

We zijn zo goed als rond, en komen tot de laatste afwerking; stap 7.

Stap 7: Verbranden van je tekeningen om te onthechten en verder te leven in licht en liefde

Stap 7 is de verbranding. De eigenlijke onthechting van het probleem.

Door het letterlijk ver-assen van het oude word je gedeprogrammeerd en bevrijd van opgedane emoties. De reinigende vlammen laten nieuwe wegen opengaan. De kracht van het verbranden van al je brieven en gekleurde bladen is dat het verleden totaal geen deel meer zal uitmaken van het heden. Je laat hierdoor het verleden los. Zo ben je vrij.

Vanaf nu heb jij de keuze te leven vanuit je eigen kracht, je eigen verantwoordelijkheid, je eigen basis. Genietend van de vreugde die zal stromen.

Leef bewust verder in Licht en Liefde.

SAM kleurt je verleden uit en geeft je toekomst kleur!

 
© 2021 SAMCirkel • Omgangstraat 1, 9750 Zingem • info@samcirkel.be • T 0478 97 09 33
BE 0867.819.507 • privacy policycookie policysitemap